Одржана прва редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

На првој редовној седници Скупштине општине Мали Зворник у новом сазиву, одржаној у понедељак, 21. септембра, одборници су се изјаснили о 36 тачака дневног реда.

На заседању, којим је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине, између осталог, размотрен и усвојен предлог одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету за текућу годину.

Ребаланс буџета образложио је председник општине Зоран Јевтић, наводећи да су приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2020. годину и пренета неутрошена средства из претходних година овом одлуком планирана у износу од 747.741.010,60 динара и да су већи за 25.615.000,00 динара у односу на претходни план.

На увећање приходне стране у буџету у највећој мери утицао је наменски трансфер за реализацију пројекта изградње Центра за развој иновација у области заштите животне средине.

Поменути трансфер одобрен је од стране Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за иновације и технолошки развој, у износу од 19.993.580,67 динара.

Јевтић је навео да је реализацијом овог пројекта предвиђено формирање Центра у којем ће се налазити најсавременија информатичка опрема и где ће се реализовати различите обуке и програми, у сврху подизања предузетничког капацитета у општини Мали Зворник, као и очувања и унапређења заштите животне средине, заштите од пожара, поплава и других природних непогода, али и развоја туристичких потенцијала који има општина Мали Зворник.

Преостало увећање приходне стране буџета, у износу од 2.612.500,00, планирано је по основу Уговора о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије на реализацији помоћи за доделу средстава за побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

Образлажући остале промене у локалном буџету за 2020. годину, настале услед ребаланса, председник општине Мали Зворник рекао је, између осталог, да су у текућој години остварене и одређене уштеде у општинској каси, у износу од око 7.000.000 динара, због изостанка организовања летњих спортско – туристичких манифестација и обележавања Дана општине на уобичајен начин, услед епидемије вируса Корона, те да ће поменута средства бити усмерена за финансирање других неопходних потреба.

Према његовим речима, из истих разлога ове године изостала су и давања удружењима грађана и верским организацијама, кроз суфинансирање програма и пројекта од јавног интереса, али да је до краја 2020. године предвиђена додела одређених мањих износа организацијама цивилног друштва и верским организацијама, за суфинансирање редовних трошкова, у жељи локалне самоуправе да им помогне да лакше препроде текуђу годину и ограничења настала услед епидемије и пандемије вируса Корона.

Јевтић је најавио да ће за око десет дана бити расписан конкурс за избор најповољнијег понуђача за асфалтирање 82 километра локалних путева на подручју општине, те да ће уређење путне мреже бити вршено у оквиру пројекта јавно – приватног партнерства, који подразумева изградњу путева у наредне две године и одржавање путе мреже у наредних 12 година од стране понуђача са којим буде склопљен уговор о јавно – приватном партнерству у овој области.

Говорећи о актуелним пројектима на плану унапређења туристичке понуде, он је навео да је оживаљавање бањског туризма у општини један од приоритета у раду општинског руководства и да ће у наредном периоду енергично и снажније него до сада бити настављене активности на планском уређењу Радаљске Бање, будући да, како је навео, има све више заинтересованих иностраних инвеститора за улагања у овој области и да је намера општине да она у што скоријој будућности званично добије стаус бање.

На седници локалног парламента председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, осврнуо се и на актуелне припреме за отварање фабрике текстила, рекавши да су у међувремену стигла још два камиона са неопходном машинама и да предстоји инсталирање опреме, напомињући да је актуелна пандемија вируса Корона знатно успорила активности инвеститора, те да очекује да би погон могао да почне са радом за месец или два.

Јевтић је рекао да су при крају и радови на изградњи фудбалског игралишта које општина уређује у месној заједници Велика Река, те да је недавно обишао градилиште и уверио се да се овај посао одвија по плану.

На првом редовном заседању Скупштине општине Мали Зворник председнику општине Јевтићу, као и његовом заменику, Милошу Радојчићу, констатован је престанак одборничких мандата, услед преузимања функција које обављају.

На њихово место у локалном парламенту, на предлог Мандатно-имунитетне комисије, са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”, за одборнике су изабрани Лидија Стојановић и Владан Јовановић.

Скупштина општине, посебним решењем, констатовала је да је преминулом члану Општинског већа Младену Савићу из Велике Реке престао мандат.

На заседању локалног парламента у понедељак, 21. септембра, одборници су, између осталог, донели одлуку о формирању Туристиче организације општине Мали Зворник, те усвојили Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2019. годину, Предлог измене кадровског плана у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Интерној ревизији општине Мали Зворник за 2020. годину, затим Извештај о раду Центра за социјални рад „Мали Зворник” за прошлу годину, Извештај Центра за социјални рад о правима из социјалне заштите која се финансирају из буџета општине за 2019. годину, Програм рада Центра за социјални рад „Мали Зворник“ за текућу годину, извештаје о пословању и измене програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дрина“ у текућој години и посебног програма овог предузећа за коришћење средстава и субвенција из буџета општине, као и Извештај о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за протеклу годину и годишњи План рада Штаба за 2020. годину.

Усвојен је и Предлог Одлуке о неангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2019. годину, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима, Решење о давању сагласности на употребу имена општине Мали Зворник, Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Мали Зворник, Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка јавно приватног парнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Мали Зворник.

Донета је Одлука о измени Пословника Скупштине општине Мали Зворник и усвојен Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, као и предлози решења о именовању Комисије за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, председника и чланова Савета за безбедност општине Мали Зворник, те Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На првој седници Скупштине општине Мали Зворник у новом сазиву, поред свега наведеног, формирани су управни и надзорни одбори Центра за социјални рад и Библиотеке „17. септембар“ и именован нови председник и члан општинске Комисије за планове.

Љиљана Ристановић

Tagovi

Komentari (0)