Одржана LXXXVIII седница Општинског већа

На данашњој седници Општинског већа усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Oпштине Рума за период 01.01-30.09.2019. године.

 opstinskov22oktobar2019.jpg

Приходи и примања буџета Општине Рума за период од 1. јануара до 30. септембра 2019.године остварени су у укупном износу од 1.322.628.619,87 динара и у односу на планиране приходе у 2019. години остварени су са 64,79%.

Расходи и издаци буџета општине Рума за првих девет месеци текуће године реализовани су у износу од 1.175.829.154,40 динара и у односу на исте планиране у 2019. години извршени су са 56,24%.

Предлогом Одлуке о утврђивању почетног износа годишње закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума ради пољопривредне обраде на локацији индустријске зоне "Румска петља" у Руми, одлучено је да почетна цена годишњег закупа за 13 парцела, укупне површине, од око 107 хектара, буде 40.000 динара.

Предлогом Одлуке о утврђивању почетног износа годишње закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума ради пољопривредне обраде у к.о. Буђановци, одлучено је да почетна цена годишњег закупа шест општинских парцела, укупне површине од нешто мање од 77 ари, буде 175,48 евра по једном хектару.

Због усклађивања са новом важећом законском регулативом донета је Одлука о изменама о допунама Одлуке о додели стипендија, награда и других видова помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије Oпштине Рума.

Чланови Већа усвојили су и Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци. Изменама и допунама Плана смањује се граница грађевинског подручја за површину од 6,1hа. Изменама и допунама Плана генералне регулације за насеље Хртковци, планирана је измена и допуна текстуалног и графичког дела Плана који се односи на предметни блок 3-17 намењен за спортско-рекреативне површине и објекте, саобраћајне површине и зону за одмор.

Изгласана је и Одлука о измени Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2019. годину. Младом џудисти Урошу Маџаревићу биће одобрена новчана помоћ у износу од 100.000 динара за наступ у иностранству, 100.000 динара је намењено за општински фудбалски куп, а 45.000 динара биће прослеђено Кик-бокс клубу "Ру-09", за набавку нових струњача. Одобрена је једнократна новчана помоћ Добровољном ватрогасном друштву "Никинци", у износу од 100.000 динара, за поправку возила. Усвојен је и Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља.

Већници су усвојили и Решење о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе. Реч је о парцели намењеној за пешачку површину, односно продужење подужне пјацете у Руми у блоку 4-1-6.

Једногласно су подржани и Закључци о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање за ОШ "Душан Јерковић" и СТШ "Миленко Брзак - Уча". Закључци су усвојени како би ове образовне установе могле да реализоване инвестиције укњиже у своје пословне књиге.

Tagovi

Komentari (0)