Одржана LXXXVI седница Општинског већа

На седници Општинског већа донета је Одлука о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности катастарске парцеле посл.бр. 6064 у к.о. Рума. Реч је о парцели од нешто преко четири хектара која се налази у обухвату "Источне радне зоне 2" у Руми. Процену вредности ће утврдити Министарство финансија - Пореска управа Рума.

 opstinskovece2019oktobar.jpg

"Побијају се тврдње да само стране компаније граде и добијају субвенције. Румска компанија "Фриго Жика", која дуго година послује и упошљава велики број људи је заинтересована да прошири своје капацитете и купи поменуту парцелу. У Руми је у последње време четири или пет домаћих компанија ушло у проширење производних капацитета и то нас радује. Чим се обави процена вредности земљишта биће расписана и јавна лицитација за продају поменуте парцеле", рекао је председник Општине Рума, Слађан Манчић.

Усвојен је и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Рума за 2019. годину, а за ту намену је издвојено 17.530.000 динара.

Већници су усвојили и предлоге закључака о преносу улагања у адаптацију на објекту за предшколско васпитање и образовање "Центар"; о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање средњој пољопривредно-прехрамбеној школи "Стеван Петровић Бриле" у Руми; о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање на одељењу школе у Малим Радинцима основној школи "Јован Јовановић Змај" у Руми, а закључци су усвојени како би ове установе могле да реализоване инвестиције укњиже у своје пословне књиге.

Општинско веће је усвојило и Одлуку о давању сагласности Општинском правобранилаштву за закључивање вансудских поравнања. За уједе паса луталица, у периоду од августа до октобра, закључено је девет вансудских поравнања, а исплаћени износи се крећу од 25.000 до 30.000 динара.

Усвојени су планови и програми рада установе Културног центра "Брана Црнчевић" и Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" за 2020. годину у Руми за 2020. годину.

Одлуком о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2019. годину, Шах клубу "Словен" су средства увећана за 200.000 динара због наступа у Лиги шампиона, рукометном клубу "Рума" је одобрено 150.000 динара за развој млађих категорија, а исти износ ће бити уплаћен и путиначком рукометном клубу, који је поново активан, док су кошаркашком клубу "Словен" за 100.000 динара умањена средства због испадања у нижи ранг. Кинолошкомдруштву "Рума" одобрено је 100.000 динара за суфинансирање трошкова одржавања изложбе паса. Изложба немачких овчара одражаће се 5. и 6. октобра у Руми, на стадиону "Фрушке горе".

Усвојен је и захтев за помоћ Српске православне црквене општине у Кленку. За завршетак изградње објекта палионице свећа биће издвојено 500.000 динара.

Краткорочне новчане помоћи исплаћене су Гордани Томић из Грабоваца, за санацију штете проузроковане ударом грома у породичну кућу, 20.000 динара и Ибоји Јухас из Руме, мајци 13-оро деце, за школовање ћерке Јоване је одобрено 40.000 динара.

Веће је разматрало жалбе на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала.

Пристигле су две жалбе и обе су одбијене. Жалба Ковиљке Миодраг из Хртковаца је одбијена, јер је 2011. године већ добила помоћ у грађевинском материјалу у вредности од 420.000 динара, док је жалба Пере Врањеша из Путинаца одбијена, јер један пријављени члан његовог домаћинства поседује кућу у Путинцима.

Tagovi

Komentari (0)