Одржана LXXXIII седница Општинског већа

За првих шест месеци 2019. године приходи и примања буџета Општине Рума остварени су у укупном износу од 848.009.576,94 динара, што представља 41,68% укупно планираних прихода, речено је на данашњој седници Општинског већа. Расходи и издаци буџета Општине Рума за период 01.01.-30.06.2019. године реализовани су у износу од 746.122.384,04 динара и у односу на исте планиране у 2019. години извршени су са 35,81%.

 Screen Shot 2019-07-30 at 11.01.26 PM.png

"Рекао бих да је реализација доста задовољавајућа, ако узмемо у обзир да је друга половина године, посебно четврти квартал значајније бољи од претходних, можемо бити задовољни приходном страном. Мислим да ћемо и ову годину завршити са доста високим остварењем буџета и да ће приход и расход бити у доброј сразмери, јер ми ништа не фингирамо и не дувамо буџет, а године завршавамо са високим остварењем и суфицитом буџета и то је нешто што нас у овом моменту радује", изјавио је председник Општине Рума Слађан Манчић.

Већници су усвојили и Закључак о давању сагласности на измену Плана јавних набавки Општинске управе Општине Рума за 2019. годину, а разлог за измену плана јесте изградња котларнице за насеље Тивол.

Изгласано је и Решење о констатовању престанка дужности Општинског правобраниоца Општине Рума. Општински јавни правобранилац Мирјана Црљеница Дуликравић је поднела оставку, јер је Одлуком Народне скупштине Републике Србије изабрана за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми.

Веће је донело и Решење о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума. Комисија ће сада уместо пет имати три члана, па су функције разрешена два досадашња члана: Тања Дробац и Босиљка Ђурђевић.

Извештај о трошењу средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији Општине Рума за 2018. годину је показао да је прошле године утрошено 7.023.458,22 динара. Укупно је у 2018. години од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја наплаћено 14.943.547, 34 динара, што је око 900.000 динара више него што је било планирано. Неутрошена средства се преносе у програм за 2019. годину. Програмом трошења средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији Општине Рума за 2019. годину планирано је 22 милиона динара, од чега 6.976.541,78 динара чине пренета средства из 2018. године.

Средства ће се утрошити за унапређење саобраћајне инфраструктуре, али и саобраћајног васпитања и образовања и друге промотивне активности са циљем повећања безбедности у саобраћају.

На седници је усвојена и Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 2-1-2 у Централној зони у Руми, као Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Oпштине Рума по тржишној цени, те Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Oпштине Рума по тржишној цени, а реч је о земљишту под зградом у Главној улици број 16.

Tagovi

Komentari (0)