Одржана LXXXII седница Општинског већа

Већници су усвојили Предлог Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу. Ускоро ће бити расписан и јавни позив за остваривање права на субвенције, а нови Правилник предвиђа и субвенционисање превоза пратиоцима лица оболелих од болести од већег социо-медицинског значаја. Новина је и да ће Општина субвенционисати ученицима средњих школа превоз возом на релацији Рума - Шабац. За поједине категорије превоза су кориговани износи субвенција, па тако неке линије које је Општина финансирала са 100%, сада ће субвенционисати у износу од 70%, док ће преосталих 30% субвенционисати сам аутопревозник.

 

sednicaveccarumajul2019.jpg

На основу Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину, Шах клубу "Словен" из Руме биће одобрено 350.000 динара, за наступ на државном првенству које ће се одржати у Суботици крајем августа.

Веће је донело одлуку да се финансијски помогне и Вељку Јовичићу из Руме. Млади Румљанин је добио престижну НМС стипендију за наставак школовања у Великој Британији.

Вељко је један од четворо ученика из Србије који су успели да обезбеде место у школи Bernard Castle School. Пошто стипендија не покрива одређене административне трошкове, Вељку је одобрена једнократна новчана помоћ у износу од 50.000 динара.

Због потребе организације посла изгласан је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума.

Предлогом Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву за закључивање вансудских поравнања за два поравнања(уједи паса луталица) Општина Рума ће издвојити укупно 50.000 динара.

Усвојен је и Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени, а основни циљ доношења Одлуке је реализација Плана детаљне регулације блока 4-1-6 "Културни центар" у Руми.

Изгласан је и Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта парцела број 6854/11 и 6854/14 у к.о. Рума. Процену ће обавити Министарство финансија - Пореска управа Рума.

Гордани Здјелар из Руме је додељена једнократна новчана помоћ у износу од 35.000 динара за трошкове лечења.

Јадранки Иванов из Руме одобрена је једнократна новчана помоћ, од 30.000 динара, за санирање штете на кући настале од последица невремена.

Као неоснована одбачена је жалба на Решење Одељења за урбанизам и грађење посл.бр. 553-5-18/19-IV од 07.03.2019. године.

 

Tagovi

Komentari (0)