Одржана друга редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Друго редовно заседање локалног парламента у Малом Зворнику одржано је у четвртак, 15. октобра, у Великој сали Дома културе.

Одборници су овом приликом одлучили о 17 тачака дневног реда, а седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине.

На заседању је, између осталог, усвојен извештај о извршењу буџета општине за период од 01. јануара до 30. јуна 2020. године.

Образлажући извештај, председник општине Зоран Јевтић рекао је да су текући приходи и примања буџета општине у првој половини 2020. године остварени у износу од 212.329.290,52 динара или 35,50 % у односу на план.

Пренета средства из ранијих година износе 123.956.081, тако да укупно остварен приход и примања, са пренетим средствима, односно суфицитом, износи 336.285.371,84 динара или 46,57 посто у односу на план.

Расходи и издаци буџета општине Мали Зворник у периоду јануар – јун 2020. године износе 194.324.625,84 динара или 26,91 посто у односу на планиране расходе, а извршавани су углавном текући расходи и један број инвестиција.

Јевтић је навео да су приходи и расходи буџета у првих шест месеци текуће године остварени у мањем проценту од предвиђеног, услед ванредних мера које су због сузбијања епидемије вируса Корoна биле на снази током већег дела извештајног периода, те да се ванредно стање у великој мери одразило на рад и потрошњу у свим областима, а самим тим и на извршење буџета.

Он је рекао да је епидемија, односно пандемија Ковида – 19 утицала и на активности везане за отварање погона за производњу текстила, који у Малом Зворнику покреће турска компанија „May Denim tekstil“, те да је услед ванредних мера дошло до успоравања процеса набавке и монтаже машина у погону, додајући да је, након свих потешкоћа, транспорт већине машина обављен успешно и да очекује да би погон могао да почне са радом за око месец дана и у првом кругу запошљавања ангажује између 70 и 100 запослених.

Говорећи о извршењу буџета у првој половини текуће године у области услуга грејања, председник општине Мали Зворник саопштио је да у текућој грејној сезони неће бити подизања цене грејања за грађане.

Јевтић се дотакао и теме јавног превоза путника у општини Мали Зворник, рекавши да се од организовања јавног превоза кроз пројекат јавно-приватног партнерства одустало због веома високих понуђених цена услуга, те да ће превоз и убудуће бити организован на уобичајен начин, уз редукцију појединих полазака, због епидемије и енормно веће цене превоза.

Он је рекао и то да ће, када погон текстила почне са радом, вероватно бити уведене нове линије и поласци, којих до сада није било, а сходно потребама тог предузећа.

На другој редовној седници Скупштине општине Мали Зворник усвојен је и предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2019. годину.

Предлог ове одлуке детаљно је образложио Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије општине Мали Зворник.

Он је, између осталог, рекао да су укупни приходи и примања буџета општине Мали Зворник у 2019. години остварени у износу од 685.281.453,09 динара и то: текући приходи у укупном износу од 445.818.416,34 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 98.118,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 16.085.990,42 динара.

Остварене приходе и примања буџета општине Мали Зворник у 2019. години чине текући приходи и примања буџета у износу од 442.381.870,31 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 98.118,00 динара, примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине 16.085.990,42 динара, затим 3.436.546,03 динара из других извора и пренета неутрошена средства буџета из ранијих година у износу од 223.278.928,33 динара.

Укупни расходи и издаци општинског буџета у 2019. години остварени су у износу од 561.325.371,77 динара, а ове расходе чине: текући расходи у износу 396.543.290,44 динара и издаци за нефинансијску имовину у износу од 164.782.081,33 динара.

Остварене расходе и издатке буџета општине Мали Зворник у 2019. години чине текући расходи буџета у износу од 358.194.935,96 динара, текући расходи из других извора у износу од 38.348.354,48 динара, издаци за нефинансијску имовину из буџета у износу од 22.237.92,58 динара и издаци за нефинансијску имовину из других извора у износу од 142.544.488,75 динара.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник усвојили су у наставку седнице извештај о раду Предшколске установе „Црвенкапаˮ Мали Зворник за радну 2019/2020 годину, као и годишњи план рада ове установе за 2020/2021 годину.

Усвајањем предлога одлуке о економској цени услуга у Предшколској установи „Црвенкапаˮ, Скупштина општине Мали Зворник одлучила је да се економска цена боравка деце у вртићу у текућој години неће мењати.

Према овој одлуци, цена услуга целодневног боравка у вртићу по детету месечно износи 4.500,00 динара, а цена целодневног припремног предшколског програма 3.700,00 динара по детету, месечно.

За друго уписано дете цена боравка у вртићу мања је за 20 посто, док је за треће и свако следеће рођено дете ова услуга у малозворничкој предшколској установи бесплатна.

Размотрена је и подржана одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дринаˮ Мали Зворник о изменама и допунама Програма пословања овог предузећа за 2020. годину и одлука о усвајању измена посебног програма овог предузећа за коришћење средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за текућу годину.

Такође је подржан предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о месним заједницама.

На заседању локалног парламента у Малом Зворнику 15. септембра усвојен је и програма отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Зворник за 2020. годину, предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник, предлог решења о именовању четири члана Комисије за избор, именовања и друштвена признања, предлог решења о именовању Изборне комисије општине Мали Зворник у сталном саставу, предлог решења о измени и допуни решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, предлог решења о измени и допуни решења о именовању другостепене Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, као и предлог решења о измени и допуни решења о образовању Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Љиљана Ристановић

Tagovi

Komentari (0)