Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач општина Инђија

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач општина Инђија

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС", број 15/16), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 25. априла 2017. године, донела је

 

Одлуку

о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија

 

Цео текст потписане и оверене одлуке можете прочитати овде.

Текстове конкурса можете пронаћи овде.

Komentari (0)