Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеље Хртковци

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеље Хртковци, по скраћеном поступку трајаће 15 дана и то од 3. септембра 2019. године до 18. септембра 2019. године.

javniuvid-200x128.jpg

Напред наведене Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Хртковци биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 13.00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на Измене и допуне Плана генералне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 18.09.2019. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Tagovi

Komentari (0)