Јавни увид

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за делове блокова 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6 у зони становања у Руми.

 javniuvid-200x128.jpg

Јавни увид ће трајати 30 дана и то од 9. октобра 2019. године до 8. новембра 2019.године.

Напред наведени План детаљне регулације за делове блокова 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6 у зони становања у Руми биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до13.00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 8.11.2019. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Tagovi

Komentari (0)