Јавни увид

Рума: Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине огласио Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за прикупљана, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и Извештај о стратешкој процени утицаја Простора плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину у трајању од 30 дана, од 15.8.2019. године до 14.9.2019. године.

javniuvid-200x128.jpg 

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид, у трајању јавног увида, сваког радног дана од 8.00 часова до 13.00 часова у Одељењу за урбанизам и грађење, у Руми ул. Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 19.

Tagovi

Komentari (0)