Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2019/2020. годину

Општина Рума је расписала јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2019/2020. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

 student.jpg

-30 стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије;

-55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије и

-15 стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер).

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања, осим у случајевима предвиђеним Одлуком.

Рок за подношење пријава је од 12.11.2019. до 26.11.2019. године.

Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске управе Општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева бр. 5.

Tagovi

Komentari (0)