Јавни конкурси за именовање директора у два јавна предузећа

 h2018-4.jpg

На основу члана 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије број15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Рума, Скупштина Општине Рума оглашава:

- Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума

- Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈУП "План" Рума

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

Tagovi

Komentari (0)