Какав jе квалитет воде у старопазовачкоj општини?

Наjчистиjа вода jе у jужноj и источноj Србиjи, а наjлошиjа у Воjводини - показуjу истраживања Института за jавно здравље "Батут". Према подацима Института за jавно здравље "Батут", последње три године општина Стара Пазова jе на листи водовода са "удруженом" неисправношћу, односно листи водовода коjи нису исправни како физичко - хемиjских тако ни микробиолошки. Ипак, из Института за jавно здравље у Сремскоj Митровици наглашаваjу да jе разлог томе повећано присуство гвожђа, мангана и амониjака, коjи не утичу неповољно на здравље људи. 

 

Zgrada JKP Vodovod I kanalizacija.jpg

На слици: Зграда JКП Водовод и канализациjа

Др Никола Калинић са Института за jавно здравље у Сремскоj Митровици каже да резултати у случаjу водоводног система у неким местима у на териториjи општине Стара Пазова имаjу пре свега естетски и економски значаj. Због повремено повећаног мангана и гвожђа долази до прљања веша у веш машинама, док повремено повећан ниво амониjака за последицу има повећану потрошњу дезинфекционих средстава. 

Мишљење грађана о квалитету воде у старопазовачкоj општини jе подељено. Неко jе уредно користи а неко само као техничку воду. У анкети РТВ Старе Пазове jе било оних коjи се жале на повремену замућеност и промењену боjу али и оних коjи нису имали замерке. Наjвише незадовољства квалитетом воде постоjи код домаћинстава у поjединим деловима Нове Пазове.

Из Jавног комуналног предузећа "Водовод и канализациjа" Стара Пазова истичу да jе вода у свим насељима општине апсолутно исправна за пиће и њен квалитет се редовно контролише. Стефан Лазић, лице задужено за квалитет воде у JКП "Водовод и канализациjа", каже да су свесни проблема са замућеношћу воде и каже да се то наjчешће дешава након отклањања кварова на мрежи. Лазић каже да jе ово jавно предузеће конкурисало за средства код Покраjинске администрациjе где ће обезбедити инвестициjа замене азбестних цеви, пре свега у Новоj Пазови што ће се одразити на побољшање квалитета воде.

Поред планиране замене азбестних цеви, у току jе и израда проjекта за фабрику воде коjа би значаjно допринела побољшању квалитета градске воде. У првоj фази, оваj проjекат обухватио би Нову Пазову.

С.Станковић

 

Tagovi

Komentari (0)