Повратак на листу

Парк Палић доо

Парк Палић доо

Парк Палић доо

Централа
Кањишки пут 17а, 24113 Палић

Телефон
+381 24 602 780

office@park-palic.rs

www.park-palic.rs

Парк Палић д.о.о. основали су Република Србиjа, АП Воjводина и Град Суботица са jасним опредељењем да Палић постане европска туристичка дестинациjа високе категориjе. Развоjни пут jе уређен Проjектом развоjа туристичког комплекса – Мастер планом.

Задаци Парк Палића

Основни задатак предузећа Парк Палић д.о.о. jе припрема, оцена и контролисање Мастер плана, а све у циљу:

  • Изградње туристичке дестинациjе високе категориjе по принципима одрживог развоjа
  • Отварања нових радних места
  • Наменске употребе државне имовине ради валоризациjе туристичких ресурса

Парк Палић д.о.о. jе истовремено и партнер и сервис за све инвеститоре заинтересоване за улагање у проjекте коjи су предвиђени Мастер планом.

 

Фото галерија

Парк Палић доо