Повратак на листу

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ

Централа
ТРГ РЕПУБЛИКЕ 16 24000 СУБОТИЦА

Телефон
+381 24 666 336

office@urbanizamsu.rs

www.urbanizamsu.rs

Jавно предузеће „Дирекциjа за изградњу Града Суботице“ у поступку реорганизациjе, променило jе пословно име у „Jавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. Скупштина Града Суботице, на 5. седници, одржаноj 20. октобра 2016. године донела jе Одлуку о оснивању „Jавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, коjом jе утврђено да jе Jавно предузеће „Дирекциjа за изградњу Града Суботице“ уписано у регистар Агенциjе за привредне регистре 29. jула 2005. године и да мења пословно име у „Jавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

 

„Jавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица поверене су делатности од општег интереса на териториjи Града Суботице: организовање одржавања комуналних добара у општоj употреби, комуналних обjеката и урбане опреме, обезбеђивање jавног осветљења, управљање локалним путевима на териториjи Града Суботице, архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање, одржавање заjедничких делова стамбених зграда на териториjи Града Суботице.

Фото галерија

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ
JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ