Повратак на листу

Jавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник

Jавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник

Jавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник

Централа
Рибарска бр. 23, 15 318 Мали Зворник

Телефон
+381 15 471577; +381 15 471-002

jkpdrina@open.telekom.rs

www.jkpdrina.rs

 

JКП ДРИНА jе мултифункционално предузеће, коjе пружа више врста комуналних услуга и то: водоснабдевање, греjање, прикупљање и депоновање комуналног отпада, погребне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Предузеће у оквиру свог радног кадра има 54 стално запослених коjи са одговараjућом стручном спремом успешно и квалитетно обављаjу своj посао. Располаже потребном механизациjом и опремом за редовно и успешно фукнционисање. Основни циљ предузећа jе да у пружању своjих услуга испуни очекивање потрошача, jер задовољство корисника jе наша сатисфакциjа за даљи рад, развоj и унапређење услуга.

 

Фото галерија

Jавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник