Повратак на листу

Дом здравља Др Милорад - Мика Павловић Инђија

Дом здравља Др Милорад - Мика Павловић Инђија

Дом здравља Др Милорад - Мика Павловић Инђија

Централа
Српскоцрквена бр. 5; 22320 Инђија

Телефон
+381 22 561 282

www.dzindjija.rs

Дом здравља "Др Милорад - Мика Павловић" Инђија основан је 1956. године као државна установа што је и данас.

Делатност Дома здравља је пружање здравствених услуга из обима обавезне здравствене заштите. Делатност се обавља на територији општине Инђија и односи се на број становништа од преко 60.000.

У пружању здравствене заштите становништва Дом здравља је организован по службама.

Број запослених Дома здравља је 316.

Директор Дома здравља др Јово Комазец, специјалиста гинекологије и акушерства.