Повратак на листу

Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ „СУБОТИЦА“

Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ „СУБОТИЦА“

Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ „СУБОТИЦА“

Централа
Батинска 94, 24000 Суботица

Телефон
381 24 548 277

slobodnazonasu@gmail.com

www.szsu.co.rs/

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободноj зони
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената
 • Ослобађање од поjединих пореских оптерећења за директне стране инвестициjе

Царинске погодности

 • Ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу коjа jе намењена обављању делатности и изградњи обjеката у слободноj зони (репроматериjал, опрема, грађевински материjал).

Финансиjске погодности

 • слободан проток капитала, профита и дивиденди;
 • средства из буџета Републике Србиjе за финансирање инвестиционих проjеката у производном сектору и сектору услуга коjе могу бити предмет међународне трговине.

Jедноставна и брза царинска процедура

 • У свакоj слободноj зони налази се царински реферат.
 • Такође, царинска процедура у слободним зонама jе поjедностављена.

 

ПОНУДА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ „СУБОТИЦА“

 • закуп затвореног и отвореног складишног простора
 • закуп канцелариjског простора
 • утовар и истовар робе
 • услуге царинског терминала

JЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИJАЊЕ СТАТУСА КОРИСНИКА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

Да бисте постали корисник Слободне зоне потребно jе да:

 • поднесете ЗАХТЕВ са кратким образложењем о намераваном бизнису у оквиру Слободне зоне
 • фотокопиjу документациjе о извршеноj регистрациjи вашег предузећа

Након подношења наведене документациjе потписуjете Уговор са Слободном зоном, добиjате потребну ПОТВРДУ да сте корисник Слободне зоне и ваш бизнис у Слободноj зони може да почне.

 

Фото галерија

Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ „СУБОТИЦА“
Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ „СУБОТИЦА“