Повратак на листу

Центар за социјални рад ДУНАВ

Центар за социјални рад ДУНАВ

Центар за социјални рад ДУНАВ

Централа
Војводе Степе 42, Инђија

Телефон
+381 22 560 526

csrdunav@neobee.net

www.csrdunav.org.rs

Центар за социјални рад „Дунав“ Општине Инђија је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите.

Основан је одлуком СО Инђије од 10.06.1982 године. Делатност је социјална заштита, социјални рад и породично правна заштита применом Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закона о финансијској подршци породице и Одлуке о правима у социјалној заштити Општине Инђија.

Центар представља базичну, стручну, институционалну нит социјалне заштите, у коме се  пружа помоћ непосредно или посредно задовољава већина социјалне заштите пружањем услуга и активности којима се предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица од социјалних служби.

Фото галерија

Центар за социјални рад ДУНАВ
Центар за социјални рад ДУНАВ