Повратак на листу

Агенција за рурални развој општине Инђија

Агенција за рурални развој општине Инђија

Агенција за рурални развој општине Инђија

Централа
Војводе Степе 48, 22300 Инђија

Телефон
+381 22 55 60 60

arr@indjija.net

www.arri.rs

Агенциjа за рурални развоj општине Инђиjа jе основана у циљу побољшања квалитета живота и рада у руралним подручjима Општине Инђиjа и обавља следеће послове:

  • Израду Стратегиjе руралног развоjа Општине,
  • Представља пољопривреду Општине пред донаторима и централним нивоима власти,
  • Даjе подршку општинскоj администрациjи у домену надлежности Општине везане за пољопривреду,
  • Организуjе припрему и/или припрема проjекете и техничку документациjу за потребе Општине у домену израде руралне и пољопривредне инфраструктуре,
  •  Припрема проjекте за потребе Општине, институциjа и донатора из домена пољопривреде и руралнг развоjа,
  • Заjедно са Туристичком организациjом Општине Инђиjа израђуjе програм развоjа руралног туризма,
  • Промовисање пољопривреде, руралне туристичке понуде и руралних подручjа Инђиjе.

Фото галерија

Агенција за рурални развој општине Инђија
Агенција за рурални развој општине Инђија
Агенција за рурални развој општине Инђија