Повратак на листу

ЈП Суботица транс

ЈП Суботица транс

ЈП Суботица транс

Централа
Сенћански пут 5, Суботица

Телефон
+381 24 555 566

info@sutrans.rs

www.sutrans.rs

Jавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћаjу "Суботица-транс", Суботица организовано jе ради траjног и несметаног обављања делатности коjа jе незаменљив услов живота и рада радних људи и грађана на териториjи општине Суботица.

Предузеће jе поред своjе претежне делатности – градски и приградски копнени превоз путника регистровано и за обављање следећих делатности: остали превоз путника у копненом саобраћаjу, одржавање и поправка моторних возила, техничко испитивање и анализе, услужне делатности у копненом саобраћаjу, делатност рекламних агенциjа, делатност путничких агенциjа, делатност тур-оператора и друго.

JП “Суботица-транс” Суботица уписано у регистар привредних субjеката броj регистрациjе код Агенциjе за привредне регистре : БД. 4415/2005
ПИБ: 100960042 броj обвезника пореза на додату вредност 125362699 (евидентиран за ПДВ 01.01.2005. године на основу потврде о извршеном евидентирању за ПДВ од 29.11.2004. године).
МАТИЧНИ БРОJ: 08049548

 

Фото галерија

ЈП Суботица транс
ЈП Суботица транс