Повратак на листу

ЈП СТАНДАРД

ЈП СТАНДАРД

ЈП СТАНДАРД

Централа
Трг Братства и јединства 36, 21 400 Бачка Паланка

Телефон
+381 21 7551000

Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка.

Jавно предузеће дирекциjа за изградњу општине бачка паланка бачка паланка jе основано 09.12.2009. године.

Предузеће Дирекциjа за изградњу општине Бачка Паланка jе у статусу: активно привредно друштво.

Претежна делатност предузећа jе рушење обjеката, шифра делатности 4311, грађевинарство.

Матични броj Дирекциjа за изградњу општине бачка паланка jе 20592605.

 

Фото галерија

ЈП СТАНДАРД