Повратак на листу

ЈКП Водовод и канализација Суботица

ЈКП Водовод и канализација Суботица

ЈКП Водовод и канализација Суботица

Централа
Трг Лазара Нешића, 24000 Суботица

Телефон
+381 24/ 557 711

uprava@vodovodsu.rs

www.vodovodsu.rs

Комунално предузеће "Водовод", претеча данашњег JКП "Водовод и канализациjа" Суботица, основано jе Решењем Народног одбора Општине Суботица од 06. фебруара 1962. године.

Предузеће jе конституисано 12. марта 1962. године и таj датум се сматра званичним даном оснивања JКП "Водовод и канализациjа" Суботица.

Зачеци организованог снабдевања водом Суботице сежу у 1882. годину, када jе браварски маjстор Jасеновић извео први бушени бунар испред Фрањевачке цркве са свом потребном опремом.

У JКП "Водовод и канализациjа" Суботица запослено jе данас 196 радника. Од тога jе 22 % више и високообразовног кадра, 28 % jе квалитетног маjсторског кадра, а наjброjниjа групациjа, 32 % jе са средњом школском спремом.

 

Фото галерија

ЈКП Водовод и канализација Суботица
ЈКП Водовод и канализација Суботица
ЈКП Водовод и канализација Суботица