Повратак на листу

ЈКП Суботичка топлана

ЈКП Суботичка топлана

ЈКП Суботичка топлана

Централа
Сегедински пут 22, Суботица

Телефон
+381 24 548 200

adavor@toplanasubotica.co.rs

www.toplanasubotica.co.rs

ЈКП “Суботичка топлана“ је модерно организовано предузеће на високом  техничко-технолошком нивоу, које управља градским енергетским ресурсима и усмерава  развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом. Оснивач ЈКП “Суботичка топлана“ је Град Суботица, а седиште је у Суботици, Сегедински пут број 22.

Фото галерија

ЈКП Суботичка топлана
ЈКП Суботичка топлана