Повратак на листу

ЈКП Суботичке пијаце

ЈКП Суботичке пијаце

ЈКП Суботичке пијаце

Централа
Ђуре Ђаковића 23

Телефон
+381 24 555 013

direkcija@supijace.co.rs

www.supijace.co.rs

Jавно комунално предузеће “Суботичке пиjаце” основано jе 26. септембра 2000. године одлуком Скупштине општине Суботица. Оснивању jе претходила одлука СО Суботица о проглашавању пиjачне делатности комуналном и потписивање уговора о преузимању дела капацитета Акционарског друштва ”Тржница” коjе jе до тада управљало свим пиjацама на териториjи Суботице.

JКП »Суботичке пиjаце« почело jе са радом 1. jануара 2001. године на шест пиjаца, коjе се простиру на површини од 13.478 м2.

 

  • Млечна пиjаца –  Трг Комора и Jакаба
  • Занатска пиjаца – Трг Комора и Jакаба
  • Воћна пиjаца –  Трг Комора и Jакаба
  • Мешовита пиjаца – Теслино насеље, улица Партизанских база
  • Зелена пиjаца – Кванташка пиjаца – улица Мирка Боговића
  • Пиjаца Зеленац – Zöldike – Месна заjедница Прозивка

 

Укупан капацитет пиjаца коjима управља JКП “Суботичке пиjаце” jе 599 тезги, 110 локала, 16 монтажних обjеката, 54 означена продаjна места, 12 боксова, 56 расхладном витрином, 16 расхладних комора и 212 м2 складишног простора.

JКП “Суботичке пиjаце” данас запошљаваjу 20 људи, а просечна годишња искоришћеност капацитета jе 64%.

 

Фото галерија

ЈКП Суботичке пијаце
ЈКП Суботичке пијаце
ЈКП Суботичке пијаце
ЈКП Суботичке пијаце