Повратак на листу

ЈКП ДИМНИЧАР СУБОТИЦА

ЈКП ДИМНИЧАР СУБОТИЦА

ЈКП ДИМНИЧАР СУБОТИЦА

Централа
Браће Радић 50

Телефон
+381 62 793 383

office@dimnicar.co.rs

www.dimnicar.co.rs

Прво предузеће коjе се бави Димничарским услугама у Суботици основано jе 1954. године. Од свог настанка, имало jе важну улогу и установљено jе наjвише због честих пожара коjи су се дешавали у димњацима, а горели су и читави делови градова.
У међувремену, наравно, много се тога променило. Данас, димничар ниjе само компетентан партнер у заштити од пожара, већ и неутрални и независни консултант у подручjу контроле загађења и уштеде енергиjе. Савремена димничарска служба нуди ефикасан и економичан начин за спровођење заштите од пожара и смањење емисиjе димних гасова, а све у циљу чистиjе животне средине.

   У 21. веку пред димничарску делатност се постављаjу нови изазови и нова подручjа рада и заштите. Добро организована и стручна димничарска служба пружањем услуга код свих власника димоводних обjеката и ложишних уређаjа као и вентилационих канала и уређаjа доприноси:

  • Смањивању броjа пожара – контролом и редовним одржавањем димоводних обjеката, ложишних уређаjа и вентилационих канала и уређаjа се чуваjу животи и здравље људи и избегаваjу материjалне штете,
  • Смањивању загађења животне средине – смањењем емисиjе штетних продуката сагоревања, редовним одржавањем система и смањењем потрошње горива,
  • Уштеди у потрошњи горива – редовним чишћењем димњака, ложишних уређаjа и оптимизациjом термоенергетских построjења,
  • Здравиjоj припреми хране – чишћењем и одржавањем вентилациjа масних испарења,
  • Чистиjоj животноj средини – управљањем отпадом смањуjе се загађивање животне средине,
  • Мањем оболевању грађана – смањивањем загађивања животне средине,
  • Смањењу трошкова у здравству и већоj радноj ефикасности  – као последица мањег оболевања грађана.

 

 

Фото галерија

ЈКП ДИМНИЧАР СУБОТИЦА