Повратак на листу

ЈП ВОДОВОД ИНЂИЈА

ЈП ВОДОВОД ИНЂИЈА

ЈП ВОДОВОД ИНЂИЈА

Централа
Војводе Степе 48, 22320 Инђија

Телефон
+381 22 560 842

vik@indjija.net

www.vodovodindjija.co.rs

Jавно комунално предузеће Водовод и канализациjа самостално послуjе од 1994. године, а као део предузећа од 05.01.1979. године. Основна делатности предузећа jе сакупљање пречишћавање и дистрибуциjа воде и одвођење употребљених вода насељених места општине Инђиjа.

Сврха постоjања JКП Водовод и канализациjа jе задовољење потреба потрошача – континуираним снабдевањем квалитетном питком водом и омогућавање еколошки безбедно одвођење употребљених, отпадних вода.