Повратак на листу

ЈП СТАМБЕНО РУМА

ЈП СТАМБЕНО РУМА

ЈП СТАМБЕНО РУМА

Централа
ЈНА 144, 22400 Рума

Телефон
+381 22 478 544

stambenoruma@mts.rs

www.stambenoruma.rs

ЈП ''Стамбено'' основала је СО Рума ради обављања енергетске делатности производње и снадбевања топлом водом и паром. Сем ове делатности ЈП ''Стамбено'' Рума врши послове везане за област колективног становања, одржавање стамбених зграда и станова, укњижбе појединих делова зграда као и остале сродне послове из ове области.

Фото галерија

ЈП СТАМБЕНО РУМА