Повратак на листу

ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА

ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА

ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА

Централа
Јеленачка 2

Телефон
+381 22 471 314

office@komunalacruma.co.rs

www.komunalacruma.rs

 

Комуналне делатности JП “Комуналац” су: одвоз, депоновање и санирање чврстог комуналног отпада, изношење, депоновање и санирање фекалиjа, одржавање хигиjене на jавним површинама, зоо-хигиjеничарска служба са прихватилиштем за псе и мачке луталице, старање о градским гробљима и пружање погребних услуга, одржавање и подизање зелених површина у граду, организовање мешовите (градске) и сточне пиjаце и месечног вашара, пружање димничарских услуга…

СЕКТОР ТЕНХИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

- РАДНУ JЕДИНИЦУ "ЧИСТОЋА"

- РАДНУ JЕДИНИЦУ "ГРОБЉЕ"

- РАДНУ JЕДИНИЦУ "ЗЕЛЕНИЛО"

- СЛУЖБУ ПИJАЦЕ

- ЗООХИГИJЕНИЧАРСКУ СЛУЖБУ

- ТЕХНИЧКУ СЛУЖБУ

 

 

Фото галерија

ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА
ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА
ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА
ЈП КОМУНАЛАЦ РУМА