Повратак на листу

ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА

ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА

ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА

Централа
Цара Душана 1, 22 300 Инђија

Телефон
+381 22 565 867

ingrin@indjija.net

www.ingrin.rs

Jавно предузеће jе основано и послуjе ради обезбеђивања траjног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно:

-        изградње депониjе за одлагање отпада и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других обjеката, осим индустриjског отпада и опасних материjа;

-        сакупљања отпада и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других обjеката, осим индустриjског отпада и опасних материjа, уклањање отпада из посуда за отпатке на jавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и jавних површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других jавних површина;

-       одвожења и одлагања отпада и других природних и вештачких отпадака;

-        одржавања депониjе у циљу безбедног одлагања, обраде, неутралисања и уништавања комуналног отпада и осим отпада опасних материjа у градовима и насељима, као и селекциjе и прераде секундарних сировина из отпада на депониjама;

-        развоjа и унапређивања обављања делатности од општег интереса ради чиjег jе обављања основано;

-       стицања добити; и

-        остваривања других законом утврђених интереса.

JП “Ингрин” тренутно има три стално запослена радника високе стручне спреме. Након добиjања дозволе за пробни рад, отвара се могућност за запошљавање нових радника различитих стручних профила, а све у складу са програмом пословања.

 

Фото галерија

ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА
ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА
ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА
ЈП ИНГРИН ИНЂИЈА