Повратак на листу

ЈП ИНЂИЈА ПУТ

ЈП ИНЂИЈА ПУТ

ЈП ИНЂИЈА ПУТ

Централа
Војводе Степе 11/3, Инђија

Телефон
+381 22 215 00 15

jpgz@indjija.net

www.indjijaput.net

Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП у име и за рачун Општине Инђија на територији општине Инђија, врши уређивање и давање у закуп грађевинског земљишта, обрачунава и наплаћује накнаду за уређивање-опремање грађевинског земљишта, врши одржавање и изградњу општинских путева и улица са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, одржавање, изградњу и плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету, одржавање и изградњу система, уређаја и објеката за евакуацију атмосферских вода, управља и организује наплату, одржавање и изградњу јавних паркиралишта.

Од 01.01.2005. године, на основу Одлуке СО Инђија, Дирекцији су поверене нове делатности и то: израда урбанистичких планова за своје потребе и вршење послова организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима општине и свих капиталних објеката од значаја за општину.Такође, Дирекцији су општинском одлуком поверени и послови солидарне стамбене изградње као и организацијски послови у циљу несметаног функционисања Јавног превоза. По овлашћењу општине Инђија, Дирекција је водила послове инвеститора на изградњи регионалне канализације и све техничке и стручне послове за Комисију за спровођење самодоприноса за потребе у основном и средњем образовању.

Фото галерија

ЈП ИНЂИЈА ПУТ
ЈП ИНЂИЈА ПУТ