Повратак на листу

ЈП ГАС РУМА

ЈП ГАС РУМА

ЈП ГАС РУМА

Централа
ЈНА 136, 22400 Рума

Телефон
+381 22 473 450

office@gasruma.rs

www.gasruma.rs

ЈП "ГАС-РУМА" је енергетски субјект који поседује лиценце за обављање следећих енергетских делатности у општинама Рума и Ириг:

 

1. Лиценцу за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС-а) од 20.06.2017. године, под бројем 311.01-19/2017-Л-И.
2. Лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања природним гасом, издату од стране АЕРС-а од 10.01.2013. године, под бројем 311.01-1/2013-Л-И.
3. Лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевање природним гасом, издату од стране АЕРС-а од 22.12.2014. године, под бројем 311.01-80/2014-Л-И, са применом од 01.01.2015. године.

Фото галерија

ЈП ГАС РУМА