Повратак на листу

ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА

ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА

ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА

Централа
Ђуре Ђаковића 23/II

Телефон
+381 24 694180

jkpparking@gmail.com

www.suparking.rs

JКП "Паркинг" Суботица jе започела своjе активности 10. августа 1998. године. Основу организованог паркирања чини СТУДИJА ПАРКИРАЊА У СУБОТИЦИ, коjа jе израђена 1992. године.

Студиjом су утврђене средњорођне потребе за паркирањем у Суботици, анализа оправданости увођења паркирања са наплатом као и правни оквир регулисања паркирања у Суботица.

Основни циљ израде Студиjе паркирања у Суботици био jе да се дефинише оптималан броj и распоред паркинга за jавно и наменско паркирање у централноj зони Суботице.

Предузећу jе код оснивања поверено 1700 уређених паркинг места. Улагањем из сопствених извора, у протеклом периоду изграђени су нови паркинг простори. Тренутно jе евидентирано преко 2200 паркинг места од коjих 450 се налази у оквиру затворених паркинга.

Предузеће има 70 запослених. Организационо предузеће jе подељено на Опште послове, на део за Наплату (на отвореним и затвореним паркинзима) и такозвани Депо (за одлагање и чување одвежених непрописно паркираних возила).

Послови наплате паркирања на отвореним паркинзима поверени су агенциjи за пружање услуга. На оваj начин обезбеђено jе да наплату врше радно способни и млади људи.

Таква организациjа наплате обезбеђуjе већу рационалност и економичност.

 

Фото галерија

ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА
ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА
ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА
ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА