Повратак на листу

ЈКП ПОГРЕБНО СУБОТИЦА

ЈКП ПОГРЕБНО СУБОТИЦА

ЈКП ПОГРЕБНО СУБОТИЦА

Централа
Трг жртава фашизма 1

Телефон
+381 24 66 5544

office@pogrebno.rs

www.pogrebno.rs

JКП ПОГРЕБНО СУБОТИЦА обавља следеће услуге:

 

- продаjа погребне опреме

-  пружање услуга превоза

-  пружање услуга церемониjала сахране

-  припремање простора за сахрањивање

-  изградња гробница

-  отварање и затварање гробница за сахране

-  ископ раке

-  накнада за употребу мртвачнице

-  коришћење расхладне коморе

-  наплата накнаде за раке и гробнице

-  наплата накнаде за издавање дозволе за рад трећим лицима за извођење камеморезачких и терацерских радова

-  ексхумациjа посмртних остатака

-  изградња и одржавање стаза

-  уређење, опремање и одржавање обjеката за погребне услуге

-  одржавање гробова

-  укоп и кремирање умрлих

-  услуге куповине старог оквира, поклопца, споменика, отпадног  шута у гробљима

 

 

Фото галерија

ЈКП ПОГРЕБНО СУБОТИЦА