Врњачка Бања
Заменик начелника општинске управе Врњачка Бања

zamenik-nacelnika-opstinske-uprave.jpg

ТАТЈАНА ЂУРЂЕВИЋ СТЕПАНИЋ

Датум рођења: 27. јули 1966. године у Крушевцу

Образовање: Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1990. године. Правосудни испит положила 1992. године у Београду.

Радна активност: Одмах након дипломирања, почела са радом у адвокатској делатности, и то као адвокатски приправник, а након положеног правосудног испита, као самостални адвокат. У органима државне управе ради од 2007. године, и то у Министарству за државну управу и локалну самоуправу до јануара 2018. године, на студијско - аналитичким пословима, територијалној организације Републике Србије и међународној сарадњи са јединицама локалне самоуправе других држава. Наставља са радом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као виши саветник на правним пословима и пословима унапређења законодавног оквира у анти-дискриминационој политици и родној равноправности. Од 12. новембра 2019. године ради у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на пословима Шефа Одсека за правне послове, као организационој јединици при Кабинету министра, у звању вишег саветника. Већи део стажа била је руководилац.

Стручно усавршавање: Учесница је бројних међународних студијских путовања у циљу размене искустава у раду органа државне управе и имплементације истих: Шведска, Холандија, Чешка, Италија... Била је члан испитне комисије за комуналну полицију, члан Надзорног одбора за прекограничну сарадњу ИПА програма, члан Савета НИГПА, члан Координационог тела за промену законодавног оквира и адресног регистра и Комисије за стандардизацију географских имена , члан Члан Преговарачког поглавља 19. “ Социјална политика и запошљавање“ и 23. „ Правосуђе и основна права“. Као известилац у наведеним Преговарачким поглављима, учествовала је у раду бројних тела Европске комисије, у земљи и иностранству. Решењем ресорног министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, именована је као овлашћено лице Министарства за приступ информацијама од јавног значаја. Решењем Владе Републике Србије од 9. новембра 2020. године, именована је за секретара Савета за стратешка питања и реформе у области образовања и васпитања и науке. Одлуком Владе Републике Србије од 20. фебруара 2020. године, именована је за члана Консултативне групе за праћење и реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања. Била је члан Управног одбора за пројекат „ Програм модернизација школа“… У оквиру стручног усавршавања похађала бројне радионице и обуке: Анализа ефеката прописа „ Размена искустава“, Регулаторна реформа и примена метода за поједностављење регулаторног окружења и елиминисање непотребних прописа „ Систем гиљотине“, Методологија израде прописа“ …

Сертификати: На основу успешно завршеног тромесечног курса на Правном факултету Универзитета у Београду : „Писање предлога закона“ у оквиру пројекта „ Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“, затим „ Подршка јачању капацитета локалне самоуправе у контексту европских интеграционих процеса“ , „ Етика и интегритет“, и др.

Дугогодишњи члан Српске напредне странке

Познавање језика: Енглески

Удата, мајка једног детета.


Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17
Телефон: (+381 36) 601 226
Електронска пошта: tatjana.djurdjevic.stepanic@vrnjackabanja.gov.rs