Врњачка Бања
Секретар СО Врњачка Бања

sekretar-skupstine.jpg

Тијана Диздар

Датум рођења: 17.01.1990. године у Београду. Живи у Врњачкој Бањи. 
Образовање: Завршила основну и средњу школу у Врњачкој Бањи. Дипломирала права на Правном факултету у Новом Саду. 
Радна активност: Од 2016. године запослена у Општинској управи у оквиру Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове. Од децембра именована на фукцију Секратара СО Врњачка Бања. Језик: енглески и немачки. 
Познавање језика: Енглески и немачки језик.
 Адреса: Општина Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
 Телефон: (+ 38136) 601 210 Факс: (+ 38136) 611 307  
 Електронска пошта: sekretara.so@vrnjackabanja.gov.rs