Врњачка Бања
Председник СО Брњачка Бања

predsednik-skupstine.jpg

Иван Радовић

Датум рођења: 18.01.1971. године у Краљеву. Живи у Липови, у Врњачкој Бањи. 
Образовање: Завршио је Средњу машинску школу у Трстенику и Трговачку школу у Крагујевцу. Дипломирао на Универзитету Унион Никола Тесла у Београду и стекао звање дипломираног менаџера. 
Радна и политичка активност: Од 1991. до 2016. године радио је у ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања. Пет пута је биран за одборника у Скупштини општине Врњачка Бања. До доласка на место председника Скупштине општине Врњачка Бања, обављао је функцију заменика председника Скупштине. Потпредседник је ОО СНС Врњачка Бања 
Познавање језика: Енглески.

Ожењен је супругом Снежаном. Отац је две девојчице: Ање и Катарине. 

 Адреса: Општина Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
 Телефон: (+ 38136) 612-626 Факс: (+ 38136) 611-307  
 Електронска пошта: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs