Врњачка Бања
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

predsednik-opstine.jpg

Бобан Ђуровић

Датум рођења: 10.11.1979. године у Краљеву. Живи у Грачацу. 
Образовање:Дипломирао је на Шумарском факултету у Београду, стекавши звање дипломираног инжењера шумарства. 
Радна и политичка активност: Децембра 2005. запослен је у Јавном предузећу за газдовање заштитним шумама „ Борјак“ у Врњачкој Бањи, у коме је обављао, најпре функцију комерцијалног директора, а затим и заменика генералног директора. Од 18. августа 2012. године до данашњег дана, обављао је функцију Председника општине Врњачка Бања.

Члан је Надзорног одбора НАЛЕД-а и Председништва Сталне конференције градова и општина. Председник је Општинског одбора Српске напредне странке Врњачка Бања. 
Познавање језика: Енглески.

Ожењен, отац два детета. 
 Адреса: Општина Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
 Телефон: (+ 38136) 612 627 Факс: (+ 38136) 611 307  
 Електронска пошта: predsednik@vrnjackabanja.gov.rs