Врњачка Бања
Начелник општинске управе Врњачке Бање

nacelnik-opstinske-uprave.jpg

Славиша Пауновић

Датум рођења: 30.7.1976. године у Краљеву.
Образовање: Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу 2001. године.
Од 02. априла 2003. године до 30. септембра 2005. године радио у Служби за катастар непокретности Врњачка Бања на пословима израде катастра непокретности, одржавања катастарског операта и другим правним пословима.
Од 01. октобра 2005. године запослен у Општинској управи Општине Врњачка Бања, где најпре, ради као референт на имовинско-правним пословима до 06. септембра 2006. године када бива унапређен у руководиоца имовинско-правним пословима.
На место секретара Скупштине општине Врњачка Бања постављен је 16. новембра 2006. године.

На место секретара Привременог органа општине Врњачка Бања именован је 13. августа 2008. године и ту функцију је обављао до 29. августа 2008. године, када је постављен за начелника Одељења за инспекциски послове Општинске управе општине Врњачка Бања.
На место секретара Скупштине Општине Врњачка Бања поново постављен 28. децембра 2008. године и ту функцију је обављао до 18. јула 2012. године, када му је истекао мандат и по повратку у Општинску управу распоређен је на место шефа Службе за скупштинске послове. 2012. Године је постављен на функцију заменика Начелника општинске Управе, да би у августу 2016. Године био постављен на функцију Начелника Управе општине Врњачка Бања. Учесник многих семинара о локалној самоуправи, туризму, Евопској унији, а обучен тј. поседује сертификат о разумевању институција Европске уније, процеса приступања Европској унији и њиховом утицају на општине, сертификат о управљању у здравственом туризму, као и о развијању система управљања људским ресурсима у општинској управи.
Није члан ниједне политичке партије.
Познавање језика: Енглески језик.
Ожењен, отац две ћерке.

Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Телефон: (+381 36) 612 - 626, Факс: (+381 36) 601 252
Електронска пошта: slavisa.paunovic@vrnjackabanja.gov.rs