Врњачка Бања
Организационе једининице ОУ Врњачка Бања

Организационе јединице

У Општинској управи као јединственом органу, образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Основна унутрашња организациона јединица је одсек. Унутар основних унутрашњих организационих јединица образују се уже организационе јединице: групе.

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

I Интерни ревизор

Гордана Узуновић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-219, Факс: (+381 36) 601-307  
 Електронска пошта: gordana.uzunovic@vrnjackabanja.gov.rs

  II Повереник за избеглице

Марина Станковић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-205, Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: marina.stankovic@vrnjackabanja.gov.rs 

 ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

I Кабинет Председника општине

Шеф Кабинета Председника општине је Бојана Дуњић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 612-627, Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: bojana.dunjic@vrnjackabanja.gov.rs 

ОСНОВНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

I Одсек за послове органа Oпштине

Руководилац Одсека је Јасмина Трифуновић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-219, Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: jasmina.trifunovic@vrnjackabanja.gov.rs 

 

II Одсек за буџет и финансије

Руководилац Одсека је Зоран Дунић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-228 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: zoran.dunic@vrnjackabanja.gov.rs 

 

III Одсек за локалну пореску администрацију

Руководилац Oдсека је Снежана Миљевић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601 275, Факс: (+381 36) 601-307  
 Електронска пошта: snezana.miljevic@vrnjackabanja.gov.rs 

 

IV Одсек за локални економски развој и инвестиције

Руководилац Oдсека је Сузана Црноглвац
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-204, Факс: (+381 36) 601-307  
 Електронска пошта: suzana.crnoglavac@vrnjackabanja.gov.rs 

Руководилац Групе послова за јавне набавке је Ружица Митровић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-204 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: jn@vrnjackabanja.gov.rs 

 

V Одсек за урбанизам, еколошке, имовинско правне и стамбене послове

 

Руководилац Одсека

Руководилац Групе послова урбанизма и еколошких послова је Биљана Новоселац
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-220, Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: biljana.novoselac@vrnjackabanja.gov.rs 

Руководилац Групе послова из области имовинско правних послова је Саша Радисављевић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-268 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: sasa.radisavljevic@vrnjackabanja.gov.rs

 

VI Одсек за општу управу

Руководилац Oдсека је Марија Атанасковић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-256, Факс: (+381 36) 601-307  
 Електронска пошта: marija.atanaskovic@vrnjackabanja.gov.rs  

Руководилац пословима управљања људским ресурсима је Деса Вукотић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-256 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: desa.vukotic@vrnjackabanja.gov.rs 

 

VII Одсек за привреду и друштвене делатности

Руководилац Одсека је Живорад Јаћимовић

Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-263, Факс: (+381 36) 601-307  

Електронска пошта: zivorad.jacimovic@vrnjackabanja.gov.rs 

Руководилац групе послове за привреду и друштвене делатности je Гордана Радичевћ
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-263 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: gordana.radicevic@vrnjackabanja.gov.rs

Руководилац Услужним центром je Раде Ћурчић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-213 , Факс: (+381 36) 611-307  
 Електронска пошта: rade.curcic@vrnjackabanja.gov.rs

VIII Одсек за инспекцијске послове

Руководилац Одсека je Дејан Пецић
 Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
 Телефон: (+381 36) 601-232, Факс: (+381 36) 601-307  
 Електронска пошта: dejan.pecic@vrnjackabanja.gov.rs