Врњачка Бања
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Општинско веће

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 7 чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Општинско веће Општине Врњачка Бања чине:

  • Бобан Ђуровић, председник
  • Иван Џатић, заменик председника
  • Владан Чеперковић, члан
  • Драган Миленковић, члан
  • Владан Јоцић, члан
  • Никола Трифуновић, члан
  • Ненад Манојловић, члан
  • Душан Стевановић, члан
  • Драгана Нешић, члан