Врњачка Бања
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА/УСТАНОВЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Јавна предузећа

НАЗИВ АДРЕСА ТЕЛЕФОН Е-ПОШТА WEBSITE
ЈП „Бели извор“ Жике Ваљаревића бр. 1 036 611 042    
ЈП „Борјак“ Жике Ваљаревића бр. 1 036 616 080 jpborjak@mts.rs  
ЈП „Шуме – Гоч“ Жике Ваљаревића бр. 1 036 611 041 jpsumegoc@gmail.com www.jpsumegoc.rs
ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Жике Ваљаревића бр. 1 036 515 0140 jkpbanjskozeleniloicistoca@gmail.com www.banjskozelenilo.co.rs
ЈП „Белимарковац“ Жике Ваљаревића бр. 1 036 611 051 direktor@belimarkovac.co.rs www.belimarkovac.co.rs
Општинска стамбена агенција Војвођанска 3-5 036 612 628 stambenaagencijavb@gmail.com  
ЈП „Нови Аутопревоз“ Војвођанска 3 036 612 550 office@noviautoprevoz.rs www.noviautoprevoz.rs
„Врући извори“ д.о.о. Грачац бр. 4 036 5467 042 vruciizvori@gmail.com  

 

Установе

НАЗИВ АДРЕСА ТЕЛЕФОН Е-ПОШТА WEBSITE
Туристичка организација Врњачка бр.6/2 036 611 106 office@vrnjackabanja.co.rs www.vrnjackabanja.co.rs
Спортски центар Војвођанска бб 036 622 336 sportskicentarvb@gmail.com www.scvrnjackabanja.rs
Културни центар Врњачка 20 036 611 153 kulturnicentar.vb@gmail.com  
Народна библиотека "Др Душан Радић" Врњачка 22 036 616 310 bibliotekadrradic@gmail.com http://www.vrnjackabiblioteka.org.rs
Центар за социјални рад Жике Ваљаревића бр. 1 036 611 120 vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs www.csrvrnjackabanja.org.rs
Радост Хероја Чајке бр.20 036 611 344 decjivrticradost@open.telekom.rs www.puradost.edu.rs