Врњачка Бања
Јавно правобранилаштво

Јавно правобранилаштво

Радом Општинског правобранилаштва руководи општински правобранилац.

 

За Општинског правобраниоца постављена је Славица Станковић.

Телефон: (+ 38136) 601-244 Факс: (+ 38136) 611-307
Електронска пошта: ojp@vrnjackabanja.gov.rs

За заменика Општинског правобраниоца постављена је Владислава Ратковић.

Телефон: (+ 38136) 601-244 Факс: (+ 38136) 611-307
Електронска пошта: ojp@vrnjackabanja.gov.rs