Владичин Хан
Техничка школа Владичин Хан

Школа је смештена у улици Моша Пијаде бр. 21.

E-mail: tehnickahan@ptt.rs

Иста је почела са радом 1. септембра 1990. године, под називом: Средња машинска школа „28. Март". Од 23. новембра 1995. године мења назив у Техничка школа „28. Март", а од 30. јула 2001. године носи садашњи назив Техничка школа.

Образује ученике III и IV степена стручности у подручју рада: Машинство и обрада метала и Електротехника.

imgGimnNew7.jpg

Запошљава високостручне кадрове за све образовне профиле наведених струка, како традиционалних: аутомеханичар, машинбравар, механичар грејне и расхладне технике, машински техничар, инсталатер, електротехничар енергетике, електроинсталатер, електромонтер, аутоелектричар, тако и за атрактивна занимања као што су: машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара и електротехничар електронике.

Школа поседује савремено опремљене кабинете и лабораторије као и радионице за извођење практичне наставе, блок наставе и осталих облика наставе из предмета машинске и електро струке. Школа поседује савремено опремљене рачунарске кабинете за извођење наставе, као и савремену спортску халу за извођење наставе и остале спортске активности.

Сваке школске године школа уписује од 3 до 5 одељења у први разред, а планови за школску 2006/07 школску годину су упис 4 одељења у први разред, и то:

Два одељења у трећем степену стручности са по два образовна профила по 15 ученика, и то: аутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике у машинској струци. И, аутоелектричар и електроинсталатер у електро струци.

imgGimnNew10.jpg

Два одељења у четвртом степену стручности са по 30 ученика: Машински техничар за компјутерско конструисање и Електротехничар рачунара.

Школа сваке године уписује и ванредне ученике за преквалификацију и доквалификацију.

Школа такође има верификацију за специјалистичко образовање ученика (услови: две године радног искуства на одговарајућим пословима), за: металостругара специјалисту и аутомеханичара специјалисту, у рангу петог степена стручности.