Владичин Хан
ЛЕТОВИШТЕ

ЛЕТОВИШТЕ


Положај и тип
– Село лежи лево од Јужне Мораве између околних насеља Балиновце, Урвич, Зебинце и др. Вода за пиће добија се са извора и из по неког бунара. Важнији извори су: Кућиште (поред школе), Крај Село, Брајковац, Крушјак, Извор и др.
Називи потеса на атару су: Прчова Падина, Црквиште, Смрдећа Бара, Рдовска Падина, Игњатова Арница, Лазине, Мала Њива, Причје, Мађарница, Орниче, Равњак, Пласнице, Врљак, Вели Врх, Ракитово, Изворски Дол, Граник, Старо Село, Горње Гробље, Градиште, Густи Шиб, Попова Ливада. У Летовишту су махале: Бељаци, Деда Ристинци, Вучковци, Деда Марковци, Деда Стојановци, Смрдећа Бара и Попова Ливада. Село је 1959.г. имало 60 домова.
Старине и прошлост – Назив Црквиште односи се на место које лежи у северозападном делу села. Сада су тамо ливаде и њиве. Крај ливаде Манче Милојевића и Добросава Милосављевића видела се гомила порушених зидова. - Потес Старо Село лежи десно од Зебинске Реке. Остатака од старина нема. – Горње Гробље је место на падини лево од реке (изнад школе). Покојни Риста Станковић тамо је био саградио плевну. Том приликом ископао је „једна кола кости“.
По причи становника Летовишта, Црквиште, Старо Село и Горње Гробље, остали су од становника који су овде живели пре данашњег Летовишта. Данашње Летовиште спада у релативно млађа села Грделичке клисуре.
Сеоска слава је трећег дана Духова. Некада се у селу код крста близу школе , на дан слеве одржавао велики сабор. Летовиште има лепо уређено гробље које се налази близу школе.
Порекло становништва – Данашње становништво Летовишта потиче од предака који су досељени. Родови су: Бељаци ( Св. Арханђео), први сеоски досељеници, не зна се одакле су дошли). Деда Ристинци (Св. Арханђео), потичу од претка Деда Ристе досељеног почетком XIX века одмах после рода Бељаци. Поменути предак најпре је живео „у планини“ изнад Зебинца. То место зове се Летовишка Орница.Тамо је Деда Риста имао више деце и био веома сиромашан. Зато се спустио ниже у село Летовиште где се постепено обогатио. Неки потомци овог рода основали су махалу Смрдећа Бара. У роду се зна ова генологија (....Стојадин-Ранђел-Милисав-Станко-Риста, оснивач рода).
Деда Марковци ( Св. Арханђео), досељени су од некуда после предње наведених родова. Њихови родови основали су махалу Попова Ливада.
Деда Вучковци ( Св. Арханђео), дошли су од некуда у XIX веку. Миленковци (Св. Младенци), куће су им на месту званом Густи Шиб. Досељени су после 1878.године из села Манајла (каже се „Неки ги овде довеја“). Тамо су припадали роду Марчинци, чије је даље порекло са Косова. Гулинци, оснивач рода доселио се 1918.године из Зебинца. Он се призетио у роду Деда Вучковци. После рода Гулинци нико се више није доселио у Летовиште. Од тада село је расло само прираштајем.

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 139 становника, од тога 63 припадника мушког и 76 припадница женског пола.