Владичин Хан
Библиотека Вук Караџић Владичин Хан

Библиотека послује у оквиру установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан, као сектор за библиотечку делатност. Физички је одвојена од матичне установе и налази се у улици Светосавској бб. Један огранак библиотеке налази се у селу Стубал.

IMG_0172.JPG

Пре секторске делатности, пословала је као установа Библиотека „Вук Караџић“ Владичин Хан.

Прва читаоница у Владичином Хану основана је 1903. год.

Библиотека располаже фондом од 30.000 књига.

Свој рад организује у оквиру дечјег одељења и пружа услуге корисницима млађим од 14 година, позајмног које пружа услуге корисницима старијим од 14 година и стручног одељења које покрива области науке и уметности, а располаже и великим бројем речника и енциклопедија. На позајмном одељењу, налазе се дела лепе књижевности различитих жанрова домаћих и иностраних писаца: романи, књиге приповедака, поезије, драме, мемоари….

Стручна обрада књига врши се према библиотечким стандардима и прописима. Библиотека се од 2007. год.укључила у систем COBISS који прдставља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијим. 

Због недостатка простора у плану је пресељење библиотеке у матичну установу Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство. Нови простор је адаптиран по стандардима у погледу услова и ресурса за обављање библиотечке делатности.