Владичин Хан
ДОЊЕ ЈАБУКОВО

Положај и тип – Насеље лежи западно од Владичиног Хана на теменима и странама двеју дугачких коса правца СЗ-ЈИ. Косе се пружају лево и десно од Јабуковачке Реке, леве притоке Ј. Мораве. Становници користе воду са кладенаца и из бунара који лети пресушују. Називи кладенаца су: Туфегџиски, Лијачки, Речиновац и др.

1480694_183911398469500_1675016417_n.jpg
Д. Јабуково је подељено у десет махала: Широка Падина, Лијач, Кун, Ливадиште, Трпковица, Павлива Падина, Миленковци, Лешје, Јовин Рог и Бреза. Насеље је разбијеног типа. Село је 1952.г. имало укупно 102 дома.
Називи за потесе су: Суво Дрво, Широка Падина, Марков Лаз, Зла Долина, Побијен Камен, Жежница, Лијач, Кун, Топила, Соколача, Ливадиште, Ливорова Њива, Орлов Кладенац, Параспур, Рашина Бара, Јабучица, Голи Чукар, Сејменска Бука, Лесков Врт, Бреза, Лешје, Гарина, Девојчин Гроб, Трпковица, Станци, Селиште, Бачиште, Милаткова Глава.

243170783_1696539950539963_7573623931136271767_n.jpg
Старине и прошлост – У махали Ливадиште мештани села су ископавали: „лонци, згура, цигле, ћерамиде и по неку стару пару“. Претпоставља се да су ту живели становници који су били „туфегџије“ („правили пушке, звонца и друго“). Сада у поменутој махали постоји Туфегџиски Кладенац. Села Доње и Горње Јабуково некада су чинили једно насеље, Јабуково.
Делило се у две махале: Доњу и Горњу. Када се број становника села повећао, онда се село поделило у два посебна села. Доње Јабуково у почетку је било збијеног типа и налазило се на Селишту или Старом Селу (место у средини села). Трла и колибе лежале су даље од кућа на више места по атару. Касније су се одељени задругари настањивали по колибама па је насеље тако постало разбијеног типа.
Сеоска слава је Св. Никола пролећни. Некад су се на тај дан приређивала два сабора око крстова. Крстови се налазе на два рида.
Порекло становништва – За староседеоце се сматрају: Миленковци (Св. Никола), Тренчинци (Св. Арханђео и Св. Никола), Лештарци (Св. Арханђео) и Клинчари (Петковдан и Св. Јован). Род Клинчари, дели се на мање групе: Лијачовци, Павло Падинци и др. Од рода Лештарци једна грана зове се Широ Падинци. Од досељених родова познати су: Стојановићи (Св. Никола), дошли су из суседног вишег села Кукавица.

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 105 становника, од тога 55 припадника мушког и 50 припадница женског пола.