Велико Градиште
БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Кнеза Лазара 6

12220 Велико Градиште

Тел.: 012/662-208

 www.bibliotekavg.com

 

 

БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Библиотека „Вук Караџић“  у Великом Градишту смештена је у једној од најлепших зграда у старој чаршији. Реч је о згради која је задужбина Саве. Ж. Обрадовића и жене му Кате у којој је од 1980. године била смештена апотека. У складу са историјским и архитектонским значајем овог здања, али и атрактивном локацијом, Библиотека успева да сачува дух минулих времена. Појава прве читаонице-библиотеке у Великом Градишту везује се за оснивање првог Градиштанског читалишта 1848. године коју бележе “Сербске народне новине”. Појава читалишта представљала је ново поглавље у свим сегментима друштвеног живота Градиштанаца. По угледу на друга читалишта, која су се тих година оснивала по градовима Србије, у Градиштанском читалишту су се читале новине, организовале беседе и предавања, као и курсеви описмењавања и рачунања. Прво забележено предавање у пожаревачком крају одржао је др Илија Јовановић 1872. године у Градиштанском читалишту.

Biblioteka.jpg

Народна библиотека Вук Караџић спада у опшинске јавне библиотеке и установа је културе која свим грађанима обезбеђује библиотечко-информационе услуге у циљу задовољавања њихових културних, информационих, образовних и рекреативних потреба.

Своју делатност Библиотека обавља преко Одељења за одрасле, Дечјег одељења и Стручног одељења са електронском читаоницом. У улазном холу налази се Галерија Милана Бесарабића - познатог српског вајара.

Narodna biblioteka.jpg

Обављање делатности обухвата широк спектар активности, а све у циљу чувања, обраде и презентовања библиотечко- информационе грађе и извора, омогућавање приступа и коришћења ових извора, подстицања и промовисања образовних, културних, естетских и уметничких вредности свим категоријама корисника, различитих потреба и интересовања.

Поред студиозне и наменске набавке књижне и некњижне грађе, Библиотека велику пажњу последњих година усмерава на осмишљавање и организацију едукативних и културних програма, а успешну реализацију бројних активности дугује изузетној сарадњи са различитим институцијама, на локалном, али и републичком нивоу.

DSC_0572 (1).jpg

Библиотека у Великом Градишту је већ десет година пуноправна чланица система за узајамну каталогизацију COBISS (кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси) и са четири лиценцирана библиотекара за рад у овом систему може се похвалити да је током ове године завршила унос старог књижног фонда у електронску базу, настављајући са уносом новопристиглих књига. На тај начин је олакшан рад запосленима, побољшан увид и приступ грађи корисницима, али и отворен приступ базама других библиотека што доприноси библиотечкој сарадњи и међубиблиотечкој позајмици.

Како би свој рад и ресурсе приближила што већем броју грађана, а посебно младима којима је интернет најчешће једини извор информација, Библиотека је израдила сајт и отворила фејсбук страницу и инстаграм профил. Поред основних информација о установи, најава и вести о актуелним дешавањима, на сајту се могу наћи и директан приступ COBISS бази, дигитално издање зборника о стваралаштву Милице Јанковић, Виртуелна галерија Милана Бесарабића и други корисни линкови. [1]

            Са жељом да на што више начина нађе своје место у виртуелном свету, Народна библиотека Вук Караџић Велико Градиште је ове године узела учешће у једном занимљивом пројекту под називом Шта да читам? који је осмислила и реализовала Библиотека града Београда. Наиме, реч је о интернет порталу који ће послужити релевантним библиотечким стручњацима да кроз кратке приказе својим корисницима препоруче квалитетну литературу. У пројекат је укључено преко тридесет библиотека из свих крајева наше земље. [2]

 

                                                                                           

мср Милена Димитријевић

   

 

[1] www.bibliotekavg.com

[2] www.stadacitam.rs