Велико Градиште
Општински правобранилац

 
Анела Јовановић 
Општински правобранилац

Телефон: +381 12 660 124