Велико Градиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Чланови већа

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
*
Драган Милић
Кумане
*
Слађан Марковић
Велико Градиште
1. Зоран Алексић Велико Градиште
2. Дејан Ивановић Курјачe
3. Јелена Костић Поповaц
4. Зоран Николић Велико Градиште
5. Милан Ђуричић Велико Градиште